Mesterséges intelligencia kutatás, chatbot, magyarul beszélő program, magyrul beszélő chatrobot, Lafoxka
 
 
 
Játékok
A Mesterséges Intelligencia
Ajánlott irodalom
 • Brighton, Henry - Selina, Howard: Mesterséges Intelligencia másképp
  Edge Kiadó, 2000.
 • Borgulya István.: Neurális hálók és fuzzy-rendszerek.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 1998.
 • Calvin, W. H.: A gondolkodó agy. Az intelligencia fejlődéstörténete.
  Világ Egyetem, Kulturtrade Kiadó, 1997.
 • Cawsey, Alison: Mesterséges intelligencia alapismeretek
  Panem Kiadó 2002.
 • Clark, A.: A megismerés építőkövei.
  Osiris Kiadó, Budapest, 1996.
 • Dennett, D. C.: Micsoda elmék. A tudatosság megismerése felé.
  Világ Egyetem, Kulturtrade Kiadó, 1996.
 • Dr. Dudás László: Mesterséges Intelligencia
  Módszerek, Miskolci Egyetem, Alkalmazott Informatikai Tanszék,
  http://www.ait.iit.uni-miskolc.hu/~dudas/MIEAok
 • Dr. Molr Bálint: Bevezetés a rendszerelemzésbe
  Mûszaki Könyvkiadó 2002.
 • Ecsedi-Tóth P.: Frame- és logika-alapú ismeretreprezentáció.
  I.-II. Információ Elektronika XXII. (6): 223-247, 1987. és XXIII (1-2): 37-51, 1988.
 • Fekete I., Gregorics T., Nagy S.: Bevezetés a Mesterséges Intelligenciába
  LSI Oktatóközpont, 1990, 1999.
 • Futó István (szerk): Mesterséges intelligencia.
  Aula Kiadó, Budapest, 1999.
 • Gregorics Tibor.: Megjegyzések a heurisztikus gráfkereső algoritmusokhoz.
  Alkalmazott Matematikai Lapok, 1992, 16., p. 61-71, 1992.
 • Horváth G. (szerk.): Neurális hálózatok és műszaki alkalmazások.
  Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.
 • Kampis, György: A filozófia felfedezése a gépek világában. = Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia (szerk.: Pléh Csaba),
  Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. p. 230–256
 • Kelemen J., Nagy S.: Bevezetés a mesterséges intelligencia elméletébe.
  ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
 • Kóczy T.László.,Tikk Domonkos.: Fuzzy rendszerek
  Typotex Kiadó 2000.
 • Kõ Andrea: Döntéstámogató rendszerek
  Válogatott fejezetek az információmenedzsmentbõl, Aula Kiadó 2000
 • Mérő L.: Észjárások.
  Tercum, Budapest. 1997.
 • Pinker, Steven.: Hogyan mûködik az elme
  Osiris Kiadó, 2002.
 • Penrose, R.:A császár új elméje.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.
 • Russel, Stuart J.,Norvig, Peter: Mesterséges Intelligencia modern megközelítésben
  Panem-Prentice-Hall, Budapest, 2000, ISBN 963 545 241 1
 • Ruzsa I.: Klasszikus, intenzionális és modális logika.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.
 • Sántáné-Tóth Edit: Tudásalapú technológia, szakértő rendszerek.
  Dunaújvárosi Főiskola Kiadó Hivatala, Dunaújváros, 1995, 1997, 1998, 2000.
 • Starkné Werner Ágnes: Mesterséges intelligencia - szakértõi rendszerek
  Veszprémi Egyetemi Kiadó 1997.
 • Temesi József: A döntéselmélet alapjai
  Aula Kiadó, Budapest 2002.
 • Vörös Gábor: Bevezetés a neurális számítástechnikába
  LSI Oktatóközpont 1997.
 • Yoshiaki Shirai, Jun-ichi Tsujii: Mesterséges intelligencia. Alapelvek ,alkalmazások.
  Novotrade Rt. Budapest, 1987.
   
Lafoxka a mesterséges intelligencia kutatás eredményeképpen jött létre. A mesterséges intelleigencia, vagy mesterségesen létrehozott tudat általi intelligens viselkedésmód. A mesterséges intelligencia kutatása több éves múltra tekint vissza. A mesterséges intelligencia kutatása az intelligens viselkedéssel, tanulással és ezen viselkedésformák gépi adaptációjával foglalkozik. A mesterséges intelligencia kutatása olyan tudományággá vált napjainkra, mely a valós élet problémáira keresi a választ. Lafoxka a kutatás egyik lépcsőfokán helyezkedik el. Hogy ez a lépcső magasan vagy alacsonyan van-e, azt a felhasználók maguk döntik el. A mesterséges intelligencia kutatás megkezdődött, és roham léptekkel halad...
 
 

 

Játssz velem!

 

Lafoxka a mesterséges intelligencia kutatás eredményeképpen jött létre Érdekel a mesterséges intelligencia kutatás? Tájékozódj nálunk! Megtudhatod, hogyan készült Lafoxka, ha rákattintasz a minden ami MI gombra MI=Mesterséges Intelligencia Mit kell tudni a mesterséges intelligenciáról? Itt megtalálod ! Meg akarod ismerni Lafoxka robot-társait? Ők is a mesterséges intelligencia kutatás eredményeképpen jöttek létre. Lafoxka =mesterséges intelligencia kutatás eredménye A mesterséges intelligencia kutatás és annak eredményei Több film készült az MI témáról. MI=AI AI=MI Artificial Intelligence=Mesterséges Intelligencia Mesterséges Intelligencia=Artificial Intelligence

Országos Adatbank Kreatív weblap ötletek Saját chat-robot. Bérelhető webáruház